Amic i enemic en l’essència d’allò polític

En aquell ja cèlebre text de 1932 en el qual Carl Schmitt ens deia que “[…] el que interessa aquí és l’essència d’allò polític”, hom hi pot llegir:

“Doncs bé, la distinció política específica, aquella a la qual poden reconduir-se totes les accions i motius polítics, és la distinció d’amic i enemic.

Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen (1932).

Jf