La filosofia i la rialla de les criades

En el Teetet, hom pot llegir que Tales caminava observant els cels quan, fruit de la seva abstracció, va caure en un sot, mentre una criada es reia d’aquell personatge que, tot elevant la mirada, no sabia què tenia a tocar dels peus. Recordant aquella escena, Heidegger va escriure:

“La filosofia és el pensament amb el qual essencialment no es pot fer res i del qual, necessàriament, es riuen les criades.” (La pregunta per la cosa, secció introductòria).

Potser en aquesta frase de Heidegger hi hagi un dels ensenyaments més valuosos de la filosofia política…

Jf