La radicalidad del pensamiento

“La «lógica» entiende el pensar como el representar de lo ente en su ser, un ser que el representar se atribuye en la generalidad del concepto. Pero ¿qué ocurre con la reflexión sobre el propio ser, esto es, con el pensar que piensa la verdad del ser? Este pensar es el primero que toca la esencia inicial del λὀγος, que en Platón e incluso Aristóteles, el fundador de la «lógica», ya esta alterada e incluso perdida. Pensar contra «la lógica» no significa romper una lanza a favor de lo ilógico, sino simplemente repensar el λὀγος y su esencia, manifestada en el alba del pensar, esto es: esforzarse por una vez en preparar semejante repensar.”

Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo (1947)

La filosofia i la rialla de les criades

En el Teetet, hom pot llegir que Tales caminava observant els cels quan, fruit de la seva abstracció, va caure en un sot, mentre una criada es reia d’aquell personatge que, tot elevant la mirada, no sabia què tenia a tocar dels peus. Recordant aquella escena, Heidegger va escriure:

“La filosofia és el pensament amb el qual essencialment no es pot fer res i del qual, necessàriament, es riuen les criades.” (La pregunta per la cosa, secció introductòria).

Potser en aquesta frase de Heidegger hi hagi un dels ensenyaments més valuosos de la filosofia política…

Jf