Jordi Feixas i Roigé

Currículum

Professor d’Història i Filosofia a batxillerat. Llicenciat en Història, Màster en Pensament Contemporani i Màster en Formació del Professorat. Doctor en Filosofia, amb una recerca dedicada al pensament de Leo Strauss.

Línies de recerca

– Filosofia i política en el pensament de William Shakespeare (1564-1616)

– L’aportació filosòfica de Leo Strauss (1899-1973)

– L’educació liberal

– La tradició política republicana

– Les teories contemporànies de la justícia i el debat liberal-comunitarista

Activitats i aportacions acadèmiques

– Pròleg al llibre Derribando muros, construyendo puentues, de Javier Salvat. Amat Editorial, 2019.

– “Justícia i clemència en el Mercader de Venècia de William Shakespeare”. Conferència i debat organitzat per la companyia de Teatre Dau al Sec. Barcelona, 3 de juny de 2019.

– Moderador a la taula rodona “Raó i emoció en la psicologia i l’ensenyament”, dins del Simposi Raó i emoció: societat, política i religió. Barcelona, 13 de desembre de 2018.

– “Algunes qüestions al voltant del Segon tractat sobre el govern civil de John Locke”, Filosofia, ara!, 1 (2015) 1, 12-15.

– “Filosofía y educación liberal en Leo Strauss: interpretación y retos”, comunicació presentada al congrés La Filosofia come Paideia. Roma, 23 de Febrer de 2014.

– “La ciencia política en el libro I de la Ética Nicomaquea”, comunicació presentada al Simposio sobre Historia del Aristotelismo: Aspasio y el primer comentario a la Ética Nicomaquea, Libro I. Salamanca, 21 de novembre de 2014.

– “Can we really speak of a republican tradition?”, comunicació presentada al Congrés anual de la New England Political Science Association. Woodstock (Vermont), 26 d’abril del 2014.

– Ponent a la taula rodona On the Constitution of Republicanism: A Graduate Student Roundtable, organitzada pel departament de Ciència Política de la Boston University, 26 de març de 2014.

Premis i reconeixements

– Excel·lent Cum Laude per la tesi doctoral En defensa de la Gran Conversa. Educació liberal, filosofia i moderació política en el pensament de Leo Strauss. 2018.

– Premi PENSA 2013 de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, accèssit a la categoria de Màster i Doctorat, per l’assaig titulat “El renovat lideratge de la política i les noves vies de participació comunitària. Propostes des del pensament de Michael Walzer.”

– Premi extraordinari de Màster (Màster en Pensament Contemporani), 2012.

– Matrícula d’Honor de Batxillerat, 2005.