Articles en diaris

03.11.17 “Independencia y ridículo”, The Objective.

01.09.17 “Vivir peligrosamente”, The Objective.

08.08.17 “La democracia o el populismo de los ilustrados”, The Objective.

09.05.17 “Fracassar en la societat de les oporunitats”, El Matí Digital.

24.04.17 “El populisme d’uns, la democràcia dels altres”, El Matí Digital.

06.04.17. “Els motius de la nostra educació”, El Matí Digital.

05.02.16. “Més enllà de la llibertat?”, El Matí Digital.

12.11.15. “El poble i el líder”, El Matí Digital.