L’art d’ensenyar

“L’art d’ensenyar consisteix en gran part en fer que les persones s’interessin per coses que els han d’interessar, però que no els interessen. La feina dels educadors és descobrir què és una educació i, després, inventar els mètodes per fer que els estudiants s’hi interessin.”

Robert Maynard Hutchins, The Great Conversation (1952).

…Hutchins explica que, una vegada, Bertrand Russell li va dir que un alumne, a l’escola, havia d’estudiar allò que li agradés. Hutchins va contestar-li preguntant si això no era pas un crim contra l’estudiant. Es podia permetre que el jove creixés, per exemple, sense conèixer Shakespeare? Russell va contestar que ell faria que el jove llegís una obra de Shakespeare, però que si no li agradava, aquell estudiant no hauria de ser obligat a llegir-ne cap més.

Jf