El filòsof i el ridícul

“Vist des de la perspectiva dels no-filòsofs, el filòsof és necessàriament ridícul, i vist des de la perspectiva del filòsof, els no-filòsofs són necessàriament ridículs; la trobada entre filòsofs i no-filòsofs és el tema natural de la comèdia. […] No és en cap cas un accident, doncs, que la nostra font més antiga i per tant més respectable sobre Sòcrates sigui una comèdia.”

Leo Strauss, “The Problem of Socrates: Five Lectures”, The Rebirth of Classical Political Rationalism (1989)

Jf